Vår scen

2016–2019 genomförde föreningen Teater 16 sitt projekt Vår Scen, ett arvsfondsfinansierat projekt med syftet att skapa en välkomnande, kreativ mötesplats för unga vuxna 15–25 år. Resultatet blev Lokal 16. Här får det unga konstnärliga uttrycket synas, höras, påverka och betyda.

I samarbete med ABF Kronoberg, AFAQ för vackrare framtid förening, Berättarnätet Kronoberg, Ljungbergmuséet, Ljungby kommun, Musik i Syd, Reaktor sydost, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Riksteatern Kronoberg och Ungdomsrådet i Ljungby skapade vi ett kulturhus med utrymme för alla möjliga former av konstnärliga uttryck.


Projektet Vår scen finansierades av Allmänna arvsfonden.

Sök

Populära inlägg

Kategorier