Nycklar till ungt engagemang

Våra pilotprojekt

Tycker du om att sjunga?Lokal 16s helt nystartade ungdomskör är öppen för alla oavsett musikalisk bakgrund.

På tisdagskvällar kör vi workshops där du med färg och form övar upp din kreativitet och vågar släppa prestige och perfektion.

Under 3 veckors tid har du chansen att individuellt skapa en fiktiv värld, genom skrivande, masktillverkning och gestaltning.

Här fördjupar vi oss i musik, sång och laborerar fram olika konserter!

I sommar får du chansen att utforska alla aspekter av att vara producent inom kultur: från film till scenshower till teater och mer!

Öppen nivå, mixade stilar: modernt, improvisation, house, locking, balett, jazz, lindyhop, hiphop! Var beredd på att utmana dig själv.

Om projektet

Många organisationer arbetar för att ”fånga” ungas engagemang. Vi tror det ligger ett feltänk i den utgångspunkten. Vi vill inte att någon annan ska fånga vårt engagemang. Vi vill uttrycka våra egna behov och skapa våra egna förutsättningar för att själva följa vårt engagemang. Med det här projektet vill vi ta fram en verksamhetsmodell med nycklar för ungt engagemang. En modell som är direkt användbar i vår egen förening men som även kan spridas till andra organisationer, så att fler unga engagerar sig i civilsamhället på regional och nationell nivå.

Modellen ska leda till:

  • Att öka våra medlemmars delaktighet och inflytande över vår förenings verksamhet.
  • Att nuvarande och framtida medlemmar upplever lust och engagemang för verksamheten.
  • Att fler medlemmar ansluter sig så att vår organisation växer sig starkare.

Detta gör vi genom att anställa fem unga vuxna som blir ”piloter” för fem pilotgrupper. De utövar kreativt arbete tillsammans med 5–15 deltagare (15–25 år) samtidigt som de lyfter blicken och få syn på vilka förutsättningar som påverkar deras känsla av lust och engagemang där och då. Vi anställer även en projektledare som fångar upp de mjuka värdena av hur arbetet i grupperna upplevs både av deltagare och piloter.

Projektets resultat dokumenteras i form av:

  • En kortfattad och kärnfull projektrapport (max 30 sidor).
  • En checklista med 4–8 nyckelfaktorer för ungt engagemang.
  • Sex poddavsnitt med intervjuer kring projektet och ämnet ungt engagemang.

Målgruppen för projektet är nuvarande och framtida unga vuxna på Lokal 16 i Ljungby. Vi är 15–25 år och kommer från Ljungby kommun med omnejd. Vi vill att resultatet av projektet/arbetsmodellen byggs in i vår organisationskultur så att vi behåller och utvecklar dragningskraften på ungas engagemang. Projektet vänder sig också till andra föreningar och organisationer inom civilsamhället. Vi samarbetar på lokal/regional nivå med ABF Kronoberg, Berättarnätet Kronoberg och Riksteatern Ljungby. Samtliga organisationer arbetar med att föryngra sina organisationer och upplever att det kan vara svårt att engagera yngre krafter i den ideella verksamheten. De är därför intresserade av projektets resultat och vill bidra med röster till intervjuer. ABF Kronoberg har också ett brett nätverk av cirkelledare runt om i Kronobergs län. Några av dessa kan bli aktuella som piloter inom projektet. På nationell nivå samarbetar vi med Riksteaterns centrala organisation i Stockholm. Vi vill dels ta del av deras erfarenheter från projektet Riksteaterns Unga Nätverk (RUN) och dels nå ut med projektet till deras medlemsorganisationer runt om i Sverige. Vi vill sprida vår arbetsmodell till andra organisationer som också vill utveckla sin organisationskultur och sitt arbetssätt för att möte unga. Därigenom tror vi fler hittar utrymme för sitt engagemang inom civilsamhället. Det leder till att unga vuxna ökar sitt inflytande och sin delaktighet.


Projektet Nycklar till ungt engagemang finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Linné Småland.

Sök

Populära inlägg

Kategorier