Min framtid – ung och kreativ på landsbygden

Under våren 2023 drev Teater 16 ett Leaderprojekt vars syfte är att ge unga vuxna som är intresserade av estetiska ämnen fler ansikten på yrkesroller inom de kreativa och konstnärliga näringarna, och därigenom underlätta viktiga vägval i livet. Vi samarbetade med scenografen Gabbie Barck som tillsammans med ungdomar på Lokal 16 tog fram scenografin till teaterföreställningen Sannas sanna jag. Dessutom byggde Gabbie en monter på Jobbcirkus. Det är en utställning som ursprungligen togs fram av Arbetets museum i Norrköping, men som nu visas permanent i Ljungby för högstadieelever inför valet till gymnasiet. Montern lyfter fram kreativa yrkesroller som kan vara svåra att få syn på. Jobbcirkus ägs av Ljungby Business Arena.


Projektet Min framtid – ung och kreativ på landsbygden finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Linné Småland.

Sök

Populära inlägg

Kategorier