Flexibelt mötesrum

Vi vill kunna använda våra lokaler, vår scen, på ett flexibelt sätt. För att kunna göra det behöver vi snabbt kunna bygga om teaterscenen med traditionell läktare till en stor dans- och repetitionssal till en konsertlokal med upphöjd scen och stående publik. Leader Linné sköt till med pengar som möjliggör just detta. Tack vare deras bidrag kunde vi köpa nya, lätta och flexibla podier som gör det möjligt för oss att snabbt anpassa lokalen efter våra behov och önskemål.

Fast installation före

Flexibelt mötesrum efter


Projektet Flexibelt mötesrum finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Linné Småland.

Sök

Populära inlägg

Kategorier